Home

Welkom op de website van Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog. U kunt hieronder meer informatie vinden over de Stichting, de oprichter Clive Hellinga en onze contactgegevens.

De Stichting

Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog is opgericht in 2020 en heeft tot doel het bijeenhouden en tentoonstellen van de bijzondere maritieme verzameling en aanverwante zaken van de heer Clive Hellinga en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De maritieme verzameling van Stichting Clive Hellinga bevat ondermeer een aantal echt oude vondsten, schilderijen, zeekaarten, meubilair en een grote collectie scheepsporselein. Juist dit scheepsporselein, met logo van de rederij, heeft als verzameling een unieke waarde.

Diverse items uit de maritieme verzameling van Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog worden regelmatig tentoongesteld in verschillende (scheepvaart)musea en in het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen.


Beleidsplan Stichting

Het beleidsplan van de Stichting kunt u hieronder volledig inzien.

Beleidsplan Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog (opent op een aparte pagina) >>


Activiteiten Stichting

Ruim voor de oprichting van Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog is door Clive Hellinga al meegewerkt aan diverse publicaties, artikelen en interviews. Zo kwam in 2011 het boek ‘De Verborgen Schatten van Schiermonnikoog’ uit via Stichting Quadrant i.s.m. boekhandel Kolstein. In 2016 verscheen in het Volkskrant Magazine de publicatie ‘Schiermannenoog’ en in hetzelfde jaar ook het boek ‘Schier door eilander ogen’ met daarin reportages over de naamgever van de Stichting. En op de website van de eilander VVV staat artikel als onderdeel van de rubriek Eilander verhalen.

Dit jaar staat in het tekenen van de oprichting van Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog inclusief het opstellen en uitrollen van het beleidsplan 2020 (zie boven). In de afgelopen jaren al samengewerkt met eilander stichtingen en initiatieven zoals Stichting Quadrant, Stichting Willem Horsman en ‘t Heer en Feer. Dit zal waar mogelijk worden doorgezet c.q. geïntensiveerd. 

In het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen loopt de expositie ‘Cruiseschepen in klei bediend’ van de stichting over Nederlands keramiek voor de NASM/ HAL (Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij/ Holland-Amerika Lijn) in ieder geval nog tot 29 juni 2020. 

Met het nieuwe bezoekershuis en Koningshuis groeit het toeristisch en cultureel aanbod op het eiland met meer expositieruimte. Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog gaat de komende tijd de mogelijkheden voor een permanente expositieruimte op het eiland onderzoeken. De eerste verkenningen – in samenwerking met Stichting Quadrant – hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Naast de website zal de Stichting ook via andere social media kanalen gaan werken aan het vergroten van het bereik van de stichting en een deel van de collectie toegankelijk maken voor een breed (internationaal) publiek. 


Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 1 april 2020 als volgt

Clive Hellinga, Erevoorzitter ( † 21 mei 2021 )
Hylke Hellinga, Voorzitter/Secretaris
Jilke Hellinga, Penningmeester
Wopke Hellinga, Algemeen Bestuurslid

Het bestuur (bestuur@stichtingclivehellinga.nl) bestuurt de Stichting in overeenstemming met het doel van de Stichting zoals geformuleerd in de statuten (zie boven).

Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.


Steun de Stichting

Wilt u een donatie of eenmalige schenking doen? Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

Bankrekening IBAN nummer: NL40 RABO 0353 4849 89
Ten name van: st. Clive Hellinga Schiermonnikoog
Onder vermelding van “Schenking Stichting + uw naam”
BIC Code: RABONL2U

Meer informatie over doneren of eenmalig schenken? Neem dan contact op met de penningmeester via: penningmeester@stichtingclivehellinga.nl

Doneren en belasting

Stichting Clive Hellinga is op 21 mei 2020 bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI en als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt het register hier raadplegen

Deze ANBI-status houdt in dat u geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Uw bijdrage komt daardoor volledig ten goede aan de stichting. Ook heeft het schenken aan de stichting voor u zekere belastingvoordelen. Kijk hier voor meer informatie over de culturele ANBI.


Beloningsbeleid Stichting

Het bestuur werkt onbezoldigd. Elk bestuurslid heeft wel recht op vergoeding van de in de functie gemaakte kosten onkosten.

Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog zal elk jaar een financieel jaaroverzicht plaatsen op de website. Hieronder vindt u de (financiële) jaarverslagen:

2020

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

2021

Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2021

Clive Hellinga

Clive Hellinga is een eilander in hart en nieren. Al van jongs af aan is hij een verwoed verzamelaar. Het jutten is hem met de paplepel ingegoten. Als kleine jongen was hij al een fanatiek strandjutter op het strand van Schiermonnikoog. Enkele vondsten uit zijn verzameling zijn al uit deze jaren.

In 1962 ging Clive naar zee voor zijn werk als baggeraar. Als ze ergens in de wereld aan wal gingen, zocht hij de stranden af naar bijzondere objecten. Gefascineerd door zijn mooie vondsten, ging Clive achterhalen wat hij had gevonden. Met hulp van het bronnenboek ‘Le Vaisseau de 74 Canons‘- Jean Boudriot, kon Clive zijn vondsten achterhalen en lokaliseren. De passie voor het verzamelen is geboren…

“Ik heb vroeger door maagdelijke grond gebaggerd. Niemand wilde de vondsten hebben, behalve ik…
Zo begon mijn verzamelwoede naar Maritiem Erfgoed!”

Contact

Wilt u meer informatie over de maritieme collectie van Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog of wilt u voorwerpen/vondsten lenen voor uw (tijdelijke) tentoonstellingen, neemt u dan contact met de Stichting op.

Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog
Oosterreeweg 32
9166 PE Schiermonnikoog
tel: (+31)(0)6-300 312 44
info@stichtingclivehellinga.nl

Statutaire naam: Stichting Clive Hellinga Schiermonnikoog
RSIN/Fiscaal nummer: 861015150
KvK nummer: 77464621
Rechtsvorm: Stichting